به گزارش روابط عمومی ستاد بزرگداشت دهه غدیر، بجنوردی رییس مرکزدائره المعارف بزرگ اسلامی‎ با حضور در بیمارستان محل بستری حضرت آیت الله نظری، ضمن عیادت از ایشان از نزدیک در جریان درمان معظم له قرار گرفت.