به گزارش روابط عمومی ستاد بزرگداشت دهه غدیر، آیت الله سید محمد جواد علوی بروجردی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم  در ششمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر در قم گفت: مسأله غدیر فقط موضوعی تاریخی نیست که انفاقی رخ داده و گذشته باشد بلکه هنوز غدیر مسأله روز است.

وی افزود: باید برآورد شود که چرا کسانی تنها دو ماه پس از واقع غدیر آن را نفی کردند، نیاز بود که در آن روزگار برای همه اتمام حجت شود تا بدانند کنار گذاشتن غدیر چه عواقبی برای جامعه اسلامی در قرون و اعصار خواهد داشت از همین رو امام علی(ع) با انصار و مهاجرین این اتمام را انجام دادند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این که بازی گردانان جاهل سبب روی گرداندن مردم شدند، اظهار داشت: با مخالفت و انکار غدیر تمام اصالت ها در اسلام و مکتب زیر سؤال رفت، برای این که دیگران جای علی(ع) بنشینند و آن را موجه نشان دهند به کارهایی دست زدند که ریشه در اسلام نداشت بلکه مخالف با اصول اسلامی بود.

وی ادامه داد: کسانی که جای پیامبر اسلام نشستند از مقام عصمت و عدالت برخوردار نبودند از همین رو برای موجه جلوه دادن این جایگزینی، عصمت و عدالت را در تمام انبیا حتی پیامبر خاتم انکار کردند؛ متأسفانه بالاتر از این عدالت را در خداوند منکر شدند در حالی که تمام کائنات بر اساس عدل استوار شده و استوار مانده و آفریننده آن ها عادل است.

آیت الله علوی بروجردی با بیان این که کسانی که بر جای پیامبر نشستند آشنای به مبانی احکام نبوده و با کتاب و سنت بیگانه بودند، ابراز داشت: برای این اختلاف آرای صحابه که ناشی از بی سوادی و عدم اطلاع بود عده ای گفتند در اسلام حکم واحدی وجود ندارد و هر کس هر حکمی دهد حکم الله است.

وی عنوان کرد: حکمی که خداوند قرار داده واحد است و تمام زحمات و تلاش پیامبر برای مشخص کردن و آموزش احکام الهی بود، برخی حاضر شدند حکم الهی را نفی کرده تا خلافت خود را توجیه کنند؛ عده ای چون عدالت را شرط نمی دانند معتقد هستند اگر حاکمی قاتل باشد و شر خمر کند اطاعتش واجب و ولی امر است.

استاد درس خارج حوزه علمیه خاطرنشان کرد: امروز در کشورهای اسلامی این واقعیت دیده می شود که چنین افرادی ولی امر آن ها هستند، اگر قرار بود اوضاع این چنین باشد دیگر نیازی به آمدن اسلام نبود؛ کسانی که غدیر را کنار گذاشتند می گویند پیامبر مخالف اراده الهی عمل کرده چون اراده خدا خلافت ما بوده است.

وی اضافه کرد: عوارضی که انکار غدیر برای جامعه اسلامی در طول قرن ها بر جای گذاشته بسیار است، اگر امروز جامعه اسلامی گرفتار تفرقه و زمامداران نا اهل شده به انکار غدیر باز می گردد؛ در زمان بنی امیه بیان حدیث فضل و انتسای به امام علی(ع) جرم بود.

آیت الله علوی بروجردی با بیان این که امروز گروه هایی همانند داعش آبروی اسلام را می برند، گفت: قدرت های بزرگ دنیا برای مقابله با اسلام داعش را بر انگیخته اند، باید دانست که حرکت بر خلاف علی(ع) و غدیر داعش می پروراند؛ خلیفه خود خوانده داعش صریحا می گویدر ما مبلغ مبانی بنی امیه هستیم.

وی افزود: با وجود تمام فشارهای بزرگانی همچون حجر بن عدی ها حرکت غدیر را حفظ کردند، همه باید با قلم و زبان ولایت امام علی(ع) را یاری کنند همواره به رسالت روشنگری بپردازند، راه غدیر نباید فراموش شود چون راه اصالت های اسلام است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این که اسلام جاهلی که در مقابل اسلام علوی قرار دارد باید منکوب باشد، اظهار داشت: مأسفانه امروز در بسیاری از کشورها اسلام جاهلی حاکم است از همین رو اثری از عدالت اسلامی در میان امت اسلام وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر صحبت از بیداری اسلامی می شود باید توجه داشت که بدون نام علی(ع) و غدیر قابلیت اجرا ندارد، امروز باید از فرصت هایی همچون وسایل ارتباط جمعی استفاده و مکتب امام علی(ع) را به دنیا کرد، اگر از این فرصت ها به درستی استفاده نشود در حقیقت ناسپاسی کرده ایم.

آیت الله علوی بروجردی با بیان این که امروز مسؤولیت ما از هر زمان دیگری بیشتر است، اظهار داشت: باید فریاد غدیر که فریاد بیداری اسلامی و نفی انحراف و تحریف است، به گوش جهانیان برسد.