به گزارش روابط عمومی ستاد بزرگذاشت دهه غدیر، آیت الله مهدی شب زنده دار، عضو فقهای شورای نگهبان در ششمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر در قم  با بیان این که همانگونه که مسأله امامت و ولایت امام علی(ع) و یازده فرزند بزرگوارش منصوص است، مسأله ولایت فقیه در عصر غیبت امام نیز منصوص است، گفت: ولایت فقیه برای این است که راه امامت ادامه پیدا کند، لازمه لا ینفک اسلام مسأله امامت و رهبری پس از رسول خدا و در ادامه رهبری و زعامت فقهای بزگواری است که بتوانند راه را ادامه دهند.

وی افزود: باید بررسی کنیم که ما برای عصر غیبت از دیدگاه مرجعیت و فقهات چه پیامی از حادثه بزرگ غدیر می توانیم استفاده کنیم.

آیت الله شب زنده دار، افزود: آیا فلسفه تحقق غدیر یک فلسفه مختص به همان رویداد است یا همانگونه که اقتضا کرد که در زمان رحلت رسول اکرم(ص) در قالب امامت ادامه پیدا کند همان فلسفه اقتضا می کند که مسأله رهبری و ارشاد و هدایت امت در زمان غیبت امام نیز استمرار پیدا کند؛ طبیعتا مسأله غدیر منحصر در همان رویداد نیست.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان این که مسأله هدایت مردم، آموزش احکام و دستورات الهی و نشان دادن راه زندگی سعادتمندانه برای بشر قابل تعطیلی نیست، اظهار داشت: در هیچ زمان و برهه ای این هدایت تعطیل نمی شود.

وی ادامه داد: آنچه که فلسفه غدیر را تشکیل می دهد و اگر هم نبود با توجه به آیات و ادله بسیار، عقل انسان پس از توجه به حقیقت اسلام این قضاوت قطعی را انجام می داد که پس از رسول گرامی این راه قابل تعطیلی نیست؛ این راه باید ادامه پیدا کند.

آیت الله شب زنده دار با بیان این که اگر هدایت مختص به زمان حیات پیامبر اسلام بود انسان های بعدی نمی توانستند راه و روش زندگی سعادتمندانه را در پیش بگیرند، ابراز داشت: اگر این راه احتیاج نداشت به سرپرست و حاکم آگاه نداشت دایره وسیع تشریعات اسلام و برنامه ریزی ها به چه معنا بود.

وی عنوان کرد: اگر رهبری مختص در زمان بود همه برنامه ها لغو و بدون پشتوانه عقلی و عقلایی می شد، آن چه که غدیر به ما می گوید این است که همانگونه که در زمان غیبت رسول گرامی اسلام باید رسالت و رهبری ایشان در لباس امامت در جانشینان آن بزرگوار ادامه پیدا کند همان دلیل به انسان می گوید که اگر امام نتوانست به صورت ظاهری رهبری امت را در اختیار داشته باشد در آن زمان غیبت باید افرادی باشند که آن راه بفهمند، پیاده کرده و رهبری کنند که این موضوع همان مسأله ولایت فقیه است.

عضو فقهای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در حقیقت ولایت فقیه شعبه و استمراری از مسأله امامت است، البته امامت مسأله ای بسیار بزرگ است و انسان نمی تواند به عقل خود رجوع کند؛ همان ادله واضحه ای که غدیر را ایجاب می کند مسأله ولایت فقیه را ایجاب و تأیید می کند.

وی اضافه کرد: همانگونه که مسأله امامت و ولایت امام علی(ع) و یازده فرزند بزرگوارش منصوص است، مسأله ولایت فقیه در عصر غیبت امام نیز منصوص است؛ ولایت فقیه برای این است که راه امامت ادامه پیدا کند، لازمه لا ینفک اسلام مسأله امامت و رهبری پس از رسول خدا و در ادامه رهبری و زعامت فقهای بزگواری است که بتوانند راه را ادامه دهند.