به گزارش روابط عمومی ستاد دهه غدیر کشور، دکتر میرنیا، رییس دانشگاه مازندران در نشست کارگروه علمی ستاد دهه غدیر کشور با اشاره به سؤوالات اساسی برخی دانشجویان در مسائل دینی گفت: باید با بهره گیری از اندیشه های ناب اسلامی به ویژه مسأله غدیر به این شبهات پاسخ دهیم.

وی پایه زندگی بشر را دین، علم و عقل دانست و با بیان این که بشریت بدون علم، دین و عقل  نمی تواند زندگی سالم و اثربخشی داشته باشد، افزود: ما معتقدیم که قرآن به عنوان یک کتاب مقدس ذخیره عالم هستی است و نهج البلاغه که بیانات امام علی(ع) است می تواند راهگشا و نشان دهنده مسیر صحیح زندگی کردن باشد.

رییس دانشگاه مازندران با بیان این که باید بررسی شود که چرا عالم اسلام در عام و عالم شیعه در خاص علیرغم دارا بودن ظرفیت های مادی و معنوی بسیار متأسفانه از رشد و توسعه مناسبی برخوردار نبوده است، گفت: باید بررسی شود غدیر و تورق به نهج البلاغه چگونه می تواند مشکلات جامعه اسلامی را حل و فصل کند.

وی با بیان این که متأسفانه امروز به نام اسلام و در کشور های اسلامی آدم کشی و جسارت به بشریت به حد اعلاء خود رسیده است، خاطرنشان کرد: متأسفانه همین افراد به نام اسلام بر شیعه تاخت و تاز می کنند.

دکتر میرنیا با تأکید بر این که باید بررسی کنیم که مسأله غدیر چگونه می تواند مشکلات امروز جامعه بشری به ویژه مسلمانان را رفع کند، تصریح کرد: باید ببنیم که آیا تنها با نوشتن و گفتن می توان بر این بحران های امروز جوامع اسلامی فائق آییم.

وی با اشاره به این که متأسفانه امروز بخشی از جامعه جوان ما درگیر مشکلات اجتماعی و فرهنگی بسیاری هستند، ادامه داد: این افراد ذاتاً طینت زشتی ندارد و انسان های خوبی هستند اما ما نتوانستیم آموزه های دینی را به شیوه ای صحیح به آنها انتقال دهیم.

رییس دانشگاه مازندران با بیان این که باید بررسی کنیم چگونه می توانیم در غالب غدیر این مشکل جامعه اسلامی را حل کنیم، افزود: امروز اسلام، دین و امام علی(ع) غریب و متأسفانه امروز افرادی به نام اسلام به دنبال مخدوش کردن چهره واقعی اسلام ناب هستند.

دکتر میرنیا با تأکید بر این که امروز حوزه های علمیه و روحانیت رسالت سنگینی در تبیین اندیشه های دینی در جامعه بر عهده دارند، گفت: تنها با تدریس دو واحد نهج البلاغه در دانشگاه ها نمی توان به حل این مشکلات و شبهات دینی امیدوار بود.

وی با تأکید بر این که باید یکی از عناصر کنفراس امسال دهه غدیر راه های عملی نجات جامعه اسلامی با بهره گیری و محوریت غدیر باشد، گفت: باید از حرکت های نمایشی دوری شود و به صورت عملی این مسائل را پیگیری کنیم.