به گزارش روابط عمومی، ستاد دهه غدیر کشور، فراخوان مقاله هفتمین اجلاس بین المللی دکنرین جهانی دهه غدیر اعلام شد.

بر اساس این گزارش، این فراخوان در چهار محور غدیر پژوهشی، غدیر و جهانی شدن، غدیر و اقتصاد مقاومتی و دهه غدیر و فلسفه شکل گیری آن تشکیل شده که هر یک از این محورها دارای موضوعات متنوع است.

الف) غدیر پژوهی

غدیر و تمدن نوین اسلامی
غدیر، الگوی وحدت و همدلی
غدیر و آرمان شهر جهانی مهدویت
غدیر و نقش استمرار ولایت فقیه، رهبری و مرجعیت در عصر غیبت
غدیر، مضمون تعالی بخش برای همه بشریت
نسخه شناسی غدیر و آثار پیرامونی آن
غدیر و الگوی حکومت مردم سالاری دینی
تجلی فرهنگ غدیر در ادبیات و اشعارفارسی، عربی، و دیگر زبان های دنیا
رسانه های مرتبط با غدیر و تقابل آن با جنگ نرم و امواج امپریالیسم رسانه ای

ب) غدیر و جهانی شدن

فرهنگ غدیر و حاکمیت حقوق بشر در دهکده جهانی معرفت
فرهنگ غدیر و زمینه سازی نگرش مشترک ملت های مسلمان در دهکده جهانی معرفت

ج) غدیر و اقتصاد مقاومتی

فرهنگ غدیرو جهانی سازی اقتصاد مقاومتی و فرامقاومتی
فرهنگ غدیر و راهبرد تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر تفکر، تعقل و دینمداری

د) دهه غدیر؛ فلسفه شکل گیری و نقش آن

مبانی نظری دکترین جهانی دهه غدیر
ستاد دهه غدیر، ضرورت تشکیل و نقش آن در جامعه اسلامی
فرهنگ سازی دهه غدیر بر اساس اصول بنیادین دینی و معنوی
دکترین دهه غدیر و راهبردهای توسعه فرهنگی در جامعه اسلامی
تقویت دهه غدیر و نسبت آن با وحدت در جامعه اسلامی

گفتنی است، محققان و پژوهشگران محترم تا سی ام مرداد ماه امسال فرصت دارند مقالات خود را از طریق آدرس www.daheghadir.ir/paper ارسال کنند.