به گزارش روابط عمومی ستاد دهه غدیر کشور، به اطلاع پژوهشگران و محققان گرامی می رساند با تصویب شورای سیاست گذاری و کمیته علمی هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر به منظور ارج نهادن به پژوهشگران محترمی که در اجلاس اقدام به ثبت نام و ارسال مقاله کرده اند گواهینامه معتبر با آرم و امضاء حامیان علمی اجلاس اعطاء خواهد شد.