برای ارتباط با ما میتوانید از طریق پلهای ارتباطی زیر اقدام فرمایید :
شماره تماس : ۰۹۱۱۴۶۰۹۰۶۰
تلفکس : ۰۱۱_ ۳۳۳۰۳۴۰۰
ایمیل : Daheghadir@gmail.com