اعضای کمیته علمی هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر

 
 

رتبه علمی

رشته تحصیلی

نام

نام خانوادگی

ردیف

استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

سعید

ابراهیمی

1

استادیار

عرفان اسلامی

حسین

ابراهیمیان

2

استادیار

تفسیر قرآن

محمود

ابوترابی

3

استادیار

عرفان اسلامی

رضا

اسدپور

4

استاد

حقوق

فخرالدین

اصغری آقمشهدي

5

استادیار

تفسیر قرآن

سید عبدالله

اصفهانی

6

استادیار

کلام اسلامی

عبدالرحمن

باقرزاده

7

استادیار

فلسفه اسلامی

عباس

بخشنده بالی

8

استادیار

تبلیغ و معارف اسلامی

سید معصوم

حسینی

9

استادیار

علوم قرآن و حدیث

سیده زینب

حسینی

10

استادیار

علوم قرآن و حدیث

سید حسین

حسینی کارنامی

11

استادیار

فقه و حقوق

سید عسکر

حسینی مقدم

12

استادیار

تفسیر قرآن و متون اسلامی

حبیب الله

حلیمی

13

مربی

 

محمود

خونمری

14

استادیار

فلسفه دین و مسائل جدید کلامی

محمود

دیانی

15

دانشیار

علوم قرآن و حدیث

سید علی اکبر

ربیع نتاج

16

دانشیار

ادبیات فارسی

مسعود

روحانی

17

دانشیار

فلسفه غرب

علی اصغر

زکوی

18

استادیار

مدیریت

علیرضا

زمانیان

19

استادیار

علوم تربیتی

حکیمه السادات

شریف زاده

20

استادیار

الهیات و معارف اسلامی

محمد

شریفی

21

استادیار

علوم سیاسی

مرتضی

علویان

22

استادیار

الهیات و معارف اسلامی

حسن

فلاح

23

استادیار

تفسیر قرآن و متون اسلامی

محمد اسماعیل

قاسمی طوسی

24

دانشیار

فقه و حقوق

حسن

مبینی

25

استادیار

روابط بین الملل

صالحی

مختار

26

دانشیار

فلسفه دین

رمضان

مهدوی آزادبنی

27

استادیار

 

حمید رضا

منیری

28

استادیار

الهیات و معارف اسلامی

محسن

نورایی

29

دانشیار

ادبیات عرب

حسین

یوسفی

30